Ubezpieczenie podczas targów

0 Comments


Ubezpieczenie podczas targów,

Czyli Klauzula dodatkowa nr 17 w ubezpieczeniu Pakiet Bezpieczny Biznes

Wybór wariantu zależy od Ciebie, warianty różnią się zakresem ubezpieczenia, pełną ofertę poznasz podczas naszego spotkania.

Zgodnie z OWU klauzula nr 17   

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas targów, wystaw lub pokazów Niniejszą klauzulę stosuje się w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w wariancie Podstawowym, Rozszerzonym, Optymalnym, ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem lub rabunku.

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową rzeczy ruchome podczas udziału Ubezpieczonego w wystawach, targach lub pokazach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W ramach niniejszej klauzuli Allianz odpowiada za szkody spowodowane następującymi zdarzeniami: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, przepięcie, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzeniowa fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, śnieg i lód, zalanie, pękanie mrozowe, powódź, kradzież z włamaniem lub rabunek, o ile zdarzenia te objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem wyżej wymienionych zdarzeń ubezpieczeniowych.

4. Miejsce w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia podczas targów, wystaw, pokazów powinno być zabezpieczone zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia przeciw kradzieżowego określonymi w § 43 ust. 7-14.

5. W ramach niniejszej klauzuli Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:

1) w wartościach pieniężnych oraz mieniu osób trzecich,

2) w trakcie załadunku lub rozładunku oraz podczas transportu mienia na wystawy, targi, pokazy,

3) w lokalizacjach, w których Ubezpieczający świadczy usługi na rzecz swoich klientów.

6. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej aniżeli suma ubezpieczenia zadeklarowana dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

7. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 400 zł, o ile nie umówiono się inaczej.

Ubezpieczenie podczas targów:

 

Pakiet Bezpieczny Biznes Allianz

powrót do strony głównej

Related Post

inwestycja w pracownikainwestycja w pracownika

0 Comments


Inwestycja w PracownikaEfektywność pracy a ubezpieczenia pracownicze.Czy dobrze postrzegany pracodawca ma wpływ na zwiększenie efektywności Swoich Pracowników.Oczywiście, że tak w firmach które prowadzą rozbudowane programy dla Pracowników procentuje takie rozwiązanie,

Nowe umowyNowe umowy

0 Comments


Nowe umowy dodatkowe dostępne w polisach ULTR – Plan na dziś i jutro, Od 7 września 2015 dostępne są nowe umowy dodatkowe rozszerzające zakres ochrony o : Rentę miesięczną w razie

Plan na życiePlan na życie

0 Comments


Plan na życie Czy zastanawiałaś (zastanawiałeś)  się już jaki masz Plan na życie? TU Allianz Życie pomaga dokonać wyboru, poprzez wprowadzenie szytych na miarę trzech Planów: Plan na dziś i

sporty rekreacyjnesporty rekreacyjne

0 Comments


Sporty rekreacyjne, które objęte są w ubezpieczeniu podstawowym AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW REKREACYJNYCH – aktywność sportowa UBEZPIECZONEGO, której celem jest odpoczynek lub rozrywka, obejmująca uprawianie następujących sportów: badminton, fitness, aerobic, stretching,