ubezpieczenie OC weterynarza

Ubezpieczenie OC weterynarza

Ubezpieczenie OC weterynarza / lecznicy weterynaryjnej (Klauzula nr 6)
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności zawodowej lekarza / technika weterynarii.
Ubezpieczenie skierowane jest do:

 • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • lecznic weterynaryjnych (przedsiębiorców) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 5-ciu lekarzy/ techników weterynarii (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),
  z zastrzeżeniem że:
  obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 1.000.000 zł.
  Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 6), ochrona nie obejmuje zakresem szkód:
 • dotyczących przeprowadzenia badań klinicznych leków weterynaryjnych lub stosowania eksperymentalnych metod leczenia,
 • powstałych w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
 • wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, o których Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć.
  Maksymalna wysokość sumy gwarancyjnej w ramach Klauzuli nr 6 wynosi 500.000 zł.

Ubezpieczenie OC weterynarza obejmuje np. błąd w diagnozie, błąd w procedurach.

OCZ-O02_12-18 

OCZ_KL6_190-2015_156-2018_12-18