Ubezpieczenie OC instruktora sportu

Ubezpieczenie OC instruktora sportu lub trenera (Klauzula nr 10).

Warunki OC zawodowe mają zastosowanie w odniesieniu do:
1. osób fizycznych wykonujących zawód instruktora sportu lub trenera w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
2. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących zawód trenera/instruktora sportu (bez zatrudniania pracowników lub korzystania z usług podwykonawców),
pod warunkiem że obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 1.000.000 zł.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub szkody rzeczowe, czyste szkody majątkowe są wyłączone z zakresu ochrony (Klauzula nr 10 pkt 3 ppkt 4)).

Ubezpieczenie nie obejmuje działalności z zakresu: szybownictwa, spadochroniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, skoków na bungee, skoków do wody, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wspinaczki górskiej lub skałkowej, trekkingu, speleologii, żeglarstwa morskiego oraz sportów motorowych.
Rodzaje działalności w zakresie instruktażu, gdzie zastosowanie ma zwyżka w składce:

  • żeglarstwo śródlądowe, windsurfing oraz wszelkie jego odmiany, kajakarstwo, jak również jeździectwo (zwyżka składki o 30%),
  • narciarstwo, skoki narciarskie, snowboard oraz wszelkie jego odmiany (zwyżka składki o 50%),
  • sporty walki (zwyżka składki o 70%).

Uwaga!
Warunki zawodowe nie mają zastosowania do ubezpieczenia ratowników wodnych zatrudnionych na pływalniach, basenach, kąpieliskach etc. Do ratowników wodnych ma zastosowanie Ustawa z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku) i Rozporządzenie MSW z dnia 21.06.2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.
W odniesieniu do ratowników wodnych wprowadzone są odrębne wymogi w zakresie przygotowania i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie OC instruktora sportu lub trenera, czy warto jest być ubezpieczonym ?

Szczególnie polecane dla instruktorów jazdy konnej, instruktorów narciarstwa, instruktorów sportów walki .

 

www.allianz.pl