Ubezpieczenie OC geodety

Ubezpieczenie OC geodety, biura geodezji ( klauzula nr 4)

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności zawodowej w zakresie geodezji lub kartografii.
Ubezpieczenie skierowane jest do:

  • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • biur geodezyjnych (przedsiębiorców) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-u geodetów/ kartografów (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego).
    z zastrzeżeniem że:
     obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 4), nie ubezpieczamy projektów mających za przedmiot:
1. rozpoznawanie, oszacowanie i wycenę złóż np. ropy, gazu i rud metali,
2. badanie, wycenę bądź rekultywację skażonych gruntów lub obiektów budowlanych,
3. składowiska odpadów,
4. tamy, zapory lub zbiorniki wodne, jak również obiekty zabytkowe.

Ubezpieczenie OC geodety, czy jest Ci potrzebne ? Pytanie zadaj sobie sam/a , ale przecież niejednokrotnie podczas pomiarów jesteś narażony/a na błędny odczyt z przyrządów i co wtedy, jeżeli błędnie odczytasz i potem błędnie naniesiesz na plany. Skutki mogą być takie, że np. błędnie wyznaczone granice budynku w trakcie budowy będą skutkowały koniecznością przebudowy, ktoś za to musi ponieść koszty, zastanów się kto ?

oficjalna strona TUiR Allianz Polska S.A.  www.allianz.pl