Ubezpieczenie Allianz Firma

0 Comments


Ubezpieczenie Allianz Firma jest przeznaczone dla firm, których majątek i obrót za ostatni rok podatkowy nie przekroczył 2 000 000 zł. Ubezpieczenie zapewnia wszechstronną ochronę majątku i odpowiedzialności cywilnej za niewielką składkę.

Ubezpieczenie Allianz Firma jest ubezpieczeniem, które pozwala na elastyczne dostosowanie zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności. Dodatkowo zapewnia bezpłatny pakiet usług assistance w ramach Firma Assistance w wersji Standard. Daje również możliwość za niewielką składkę rozszerzenie zakresu ubezpieczenia i assistance.

Jest to ubezpieczenie zawierane na zasadach uproszczonych.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

  • budynki i lokale;
  • elementy działki – budowle i elementy małej architektury;
  • urządzenia i wyposażenie;
  • rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe);
  • rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży;
  • nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu;
  • szyby od stłuczenia;
  • rzeczy należące do pracowników;
  • wartości pieniężne;
  • elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy, markizy, anteny.

Related Post

ubezpieczenie pracy za granicą

dla Polaków za granicądla Polaków za granicą

0 Comments


dla Polaków za granicą https://polakzagranica.msz.gov.pl/ Bardzo przydatne miejsce, w którym zamieszczono porady dla Polaków podróżujących po świecie. Polak za granicą – jest udostępniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeżeli chce wiedzieć

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

koszty rezygnacjikoszty rezygnacji

0 Comments


Koszty rezygnacji, obejmują ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia zorganizowanego wyjazdu: Zwrot 80% lub 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów lub Franszyza redukcyjna – zniesiona w

połączenie subfunduszypołączenie subfunduszy

0 Comments


Połączenie subfunduszyPołączenie subfunduszy Allianz Akcji Plus i Allianz Selektywnywięcej informacji na stronie, kliknij w linkAllianz połączenie subfunduszy Pamiętaj jest to ważna informacja dla osób posiadających w swoim portfelu jeden z

Prowadzisz firmę ?Prowadzisz firmę ?

0 Comments


prowadzisz firmę prowadzisz firmę, więc potrzebujesz odpowiednio skrojonego ubezpieczenia, które zapewni Ci spokój i jednocześnie odpowiednio zabezpieczy przed roszczeniami osób trzecich. Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Biznes jest ubezpieczeniem, które zabezpiecza Twoją