Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na Życie :

 • indywidualne
  • Plan na dziś i jutro
  • Plan pełnej ochrony
  • Plan z gwarancją kapitału
  • Specjalnie dla dziecka
  • Allianz Rentier
  • Ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym
  • Allianz Opiekun
  • Indywidualne Konto Emerytalne Specjalnie dla Ciebie
  • Allianz Kalia
  • Allianz Invest
 • grupowe
  • Allianz Rodzina
  • Allianz Rodzina Prestige
  • Allianz Opieka Zdrowotna
 • indywidualne ” Pakiet Bezpieczne Życie „  w formie ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenia na życie

Chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach życia, zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse, wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie. Dzięki polisie możesz zabezpieczyć spłatę kredytów i pożyczek oraz uniknąć problemów spadkowych. To również może być doskonały sposób lokowania i pomnażania kapitału.

przykładowa propozycja grupowego ubezpieczenia na życie, zakres zależy od indywidualnych potrzeb ubezpieczonego oraz kwoty składki dopasowanej do możliwości i potrzeb ubezpieczonych.

Zdarzenia dotyczące Ubezpieczonego

zakres ubezpieczenia:

 1. Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
 2. Śmierć w następstwie wypadku
 3. Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – karencja 6 miesięcy
 4. Śmierć w następstwie wypadku przy pracy
 5. Śmierć
 6. Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy 1 % uszczerbku)
 7. Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za 100% uszczerbku)
 8. Osierocenie Dziecka – karencja 6 miesięcy
 9. Poważne zachorowania: Karencja 3 miesięce     złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym, zabiegi kardiochirurgiczne, zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, przeszczep Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z następujących narządów: serca, płuca, wątroby, trzustki, płuca oraz szpiku kostnego, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata mowy, śpiączka, anemia aplastyczna, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV, oparzenia skóry, oponiak, choroba Parkinsona, operacja wszczepienia protezy aortalnej
 10. Leczenie w szpitalu –karencja 1 miesiąc
 11. Leczenie w szpitalu w następstwie wypadku

Pakiet świadczeń opiekuńczych, ELVIA zorganizuje i pokryje koszty:

 1. Wizyt fizykoterapeuty w domu albo transportu oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej
 2. Transportu sprzętu rehabilitacyjnego do domu
 3. Zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
 4. Wizyt u psychologa w razie poważnego zachorowania, śmierci osoby bliskiej, poronienia
 5. Transportu medycznego z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do placówki medycznej
 6. Transportu medycznego z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
 7. Transportu medycznego z osobą bliską z placówki medycznej do innej placówki medycznej
 8. Wizyt lekarskich w placówce medycznej lub w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku
 9. Wizyt pielęgniarki w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku
 10. Dostarczania leków zapisanych przez lekarza do miejsca pobytu
 11. Przewozu Dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej i ich powrotu w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni
 12. Przejazdu osoby wyznaczonej do opieki nad Dziećmi / osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i powrotu w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni
 13. Opieki nad Dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni
 14. Pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji trwającej powyżej 7 dni
 15. Opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 16. Organizacji prywatnych lekcji dla dziecka Ubezpieczonego
 17. Organizacji pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka
 18. Opieki pielęgniarki po hospitalizacji
 19. Pomocy medycznej za granicą
 20. Pomocy położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem
 21. Infolinia „Baby Assistance”
 22. Zdrowotne usługi informacyjne      

Zdarzenia dotyczące rodziny Ubezpieczonego

 1. Śmierć Współmałżonka – karencja 6 miesięcy
 2. Śmierć Współmałżonka w następstwie wypadku
 3. Śmierć Dziecka i urodzenie się martwego Dziecka – karencja 6 miesięcy
 4. Urodzenie się Dziecka – karencja 9 miesięcy
 5. Śmierć Rodziców lub Teściów – karencja 6 miesięcy      

Pakiet świadczeń opiekuńczych, ELVIA zorganizuje i pokryje koszty:

 1. Wizyt fizykoterapeuty w domu albo transportu oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej
 2. Transportu sprzętu rehabilitacyjnego do domu
 3. Zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
 4. Wizyt u psychologa w razie poważnego zachorowania, śmierci osoby bliskiej, poronienia
 5. Transportu medycznego z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do placówki medycznej
 6. Transportu medycznego z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
 7. Transportu medycznego z osobą bliską z placówki medycznej do innej placówki medycznej
 8. Wizyt lekarskich w placówce medycznej lub w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku
 9. Wizyt pielęgniarki w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku
 10. Dostarczania leków zapisanych przez lekarza do miejsca pobytu
 11. Przewozu Dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej i ich powrotu w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni
 12. Przejazdu osoby wyznaczonej do opieki nad Dziećmi / osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i powrotu w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni
 13. Opieki nad Dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni
 14. Pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji trwającej powyżej 7 dni
 15. Opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 16. Organizacji prywatnych lekcji dla dziecka Ubezpieczonego
 17. Organizacji pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka
 18. Opieki pielęgniarki po hospitalizacji
 19. Pomocy medycznej za granicą
 20. Pomocy położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem
 21. Pomocy domowej i pielęgniarskiej po zakończeniu hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni dla Rodzica Ubezpieczonego oraz Rodzica Współmałżonka
 22. Transportu Rodzica Ubezpieczonego oraz Rodzica Współmałżonka na wizytę kontrolną po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni
 23. Osobistego asystenta dla Rodzica Ubezpieczonego oraz Rodzica Współmałżonka
 24. Infolinia „Baby Assistance”
 25. Zdrowotne usługi informacyjne

zapraszamy po szczegółowe warunki do naszego biura w Żarach ul. Podwale 10.

Oferta dla osób prywatnych obejmuje:

 • ubezpieczenia na życie i dożycie,
 • ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi,
 • ubezpieczenia na życie ze składką jednorazową,
 • ubezpieczenie na życie terminowe,
 • ubezpieczenia strukturyzowane,
 • indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.

Oferta dla firm obejmuje:

 • grupowe ubezpieczenia na życie,
 • pracownicze programy emerytalne,
 • ubezpieczenia zdrowotne + opieka szpitalna

najlepsze ubezpieczenia dla osób potrzebujących zabezpieczenia dla siebie, swojej rodziny oraz zabezpieczających przyszłość, zabezpieczenie spłaty kredytu, umowy dodatkowe.

IKE – indywidualne konto emerytalne, IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego