turystyczne czy opcja praca

turystyczne czy opcja praca

turystyczne czy opcja praca, takie pytanie stawiamy sobie wykupując polisę turystyczną związaną z wyjazdem za granicę.

Należy pamiętać, o tym że jest to bardzo ważna kwestia w ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą, jeżeli zamierzamy podjąć pracę szczególnie jeżeli dotyczy to pracy fizycznej, czy pracy fizycznej o wysokim ryzyku np. w budownictwie. Ważnym elementem ubezpieczenia jest jego zakres i sumy ubezpieczenia jakie wybieramy, na pewno inny zakres powinien być przy pracy fizycznej, w której prawdopodobieństwo wypadku jest znikome, wówczas możemy ubezpieczyć następstwa nieszczęśliwych wypadków na niską sumę lub nie ubezpieczamy wcale (chociaż tej opcji nie polecam).

Sumy ubezpieczenia wybrane w zakresie kosztów leczenia związanych z wykonywaniem pracy za granicą również możemy wybrać w zakresie od 100 000 zł do 1 500 000 zł, ale w tym przypadku warto rozważyć opcję z sumą ubezpieczenia minimum 600 000 zł tym bardziej, że ceny ubezpieczenia nie zmieniają się radykalnie wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia.

Dodatkowo, jeżeli wybierzesz sumę ubezpieczenia od 200 000 złotych w górę to otrzymasz ochronę do 50% tej sumy w wyniku wystąpienia zdarzenia aktów terroru lub nieoczekiwanej wojny ( dotyczy tylko polis, które nie są związane z wyjazdami służbowymi, w tym przypadku należy rozszerzyć zakres ochrony o stosowną klauzulę )

Tak więc czy pytanie ” turystyczne czy opcja praca ” ma sens, tak na pewno ma nie możesz jechać do pracy i posiadać ubezpieczenie turystyczne, gdyż w wielu wypadkach możesz spotkać się z odmową udzielenia pomocy lub regresem w stosunku do Ciebie.

Ubezpieczenie z opcją praca jest dostosowane do rodzaju pracy jaką wykonujesz, opcję pracy należy wykupić niezależnie od sposobu jej wykonywania, czy na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, a nawet nie posiadając żadnej umowy cywilno-prawnej.

Proszę pamiętać, że polisy te nie są „polisami zdrowotnymi” lecz zapewniają ochronę w nagłych przypadkach np. choroby, wypadku więc proszę zwrócić uwagę na zakres polisy oraz przed zakupem zapoznać się z OWU.

tel. 604 610 748

OC pracownika BHP
OC doradcy unijnego
ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej
Tagi: , , , , ,