•Wykonywanie zawodu, nawet jeżeli nie wiąże się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, może stwarzać ryzyko wyrządzenia szkody – zarówna osobom trzecim, jak i kontrahentom. • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu dedykowane jest 12 grupom zawodowym ( m.in. tłumaczom …

OC zawodowe – dobrowolne Read more »

Tagged with: ,

  OC działalności doradcy, konsultanta unijnego, Ubezpieczenie OC działalności doradcy, czyli przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9).Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako: doradztwo kadrowe – ocena zapotrzebowania …

OC działalności doradcy Read more »

Tagged with: , ,