poważne zachorowania

0 CommentsPoważne zachorowania – komfort i standard

w wariancie standard występuje 20 chorób, w wariancie komfort 36 chorób.

Do 1 000 000 PLN na wypadek poważnego zachorowania.
Katalog poważnych zachorowań – wariant komfort:
1. Zawał serca
2. Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
3. Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki
4. Operacja aorty
5. Przeszczep tętnicy płucnej
6. Kardiomiopatia
7. Paraliż
8. Udar mózgu
9. Stwardnienie rozsiane
10. Choroba Parkinsona
11. Postępujące porażenie nadjądrowe
12. Choroba Creutzfelda-Jakoba
13. Choroba Alzheimera
14. Zapalenie mózgu
15. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych
16. Łagodny guz mózgu
17. Łagodny guz rdzenia
18. Choroba neuronu ruchowego
19. Zakażenie wirusem HIV
20. Oparzenia skóry

21. Całkowita utrata wzroku
22. Całkowita utrata słuchu
23. Całkowita utrata mowy
24. Anemia aplastyczna wymagająca leczenia
25. Nowotwór
26. Niewydolność nerek
27. Przeszczep
28. Schyłkowa niewydolność wątroby
29. Ostra niewydolność wątroby
30. Śpiączka
31. Cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu
32. Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
33. Tężec o ciężkim przebiegu
34. Zatorowość płucna
35. Przewlekła niewydolność oddechowa
36. Pierwotne nadciśnienie płucne

Posiadając ubezpieczenie na życie z umową dodatkową poważne zachorowania, w wyniku wystąpienia jednej z powyższych chorób otrzymasz od TU Allianz Życie, odszkodowanie do wysokości Twojej sumy ubezpieczenia.

Warunki zawarcia:
– wybór niniejszej umowy na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (jeżeli umowa dodatkowa zawierana jest razem z umową podstawową) lub na wniosku o wprowadzenie zmian w umowie ubezpieczenia (jeżeli umowa dodatkowa zawierana jest w trakcie trwania okresu ubezpieczenia umowy głównej),
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zawodu/hobby,
pełna ankieta medyczna,
– zaakceptowanie ryzyka przez Allianz lub zaakceptowanie przez klienta kontroferty Allianz,
– opłacenie składki.

Minimalna suma ubezpieczenia: 10 000 zł
Maksymalna: 1 000 000 zł (łączny limit dla wszystkich umów dotyczących śmierci wskutek DPZ/DPZ2/DPZR dla danego Ubezpieczonego)
Suma ubezpieczenia wybrana w momencie zawarcia umowy może zostać podwyższona na warunkach zaproponowanych przez Allianz w terminie odpowiadającym terminowi opłacania składek. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia obowiązują zasady dotyczące oceny ryzyka oraz limity wieku jak przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia może ulec obniżeniu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Related Post

sporty rekreacyjnesporty rekreacyjne

0 Comments


Sporty rekreacyjne, które objęte są w ubezpieczeniu podstawowym AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW REKREACYJNYCH – aktywność sportowa UBEZPIECZONEGO, której celem jest odpoczynek lub rozrywka, obejmująca uprawianie następujących sportów: badminton, fitness, aerobic, stretching,

Plany na życiePlany na życie

0 Comments


Plany na życie, jakie masz Plany na życie ? Możesz ułożyć je z nami, proponujemy kompleksowe ubezpieczenia na życie w TU Allianz Życie Polska S.A. Gromadzenie kapitału na przyszłość Wsparcie

poważne zachorowaniepoważne zachorowanie

0 Comments


Poważne zachorowania jako umowa dodatkowa w ubezpieczeniach na życie. Zastanawiasz się po co ci to ? Poważne zachorowania lub jak nieraz występuje określenie poważne zachorowanie, jest umową dodatkową, która zapewni

ABI / IODABI / IOD

0 Comments


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: TUiR  Allianz Polska S.A. Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Administratora Bezpieczeństwa

Oblicz cenę OCOblicz cenę OC

0 Comments


Oblicz cenę OC na stronie www.allianzdirect.pl zamieszczony został nowy i najszybszy kalkulator ubezpieczenia pojazdu. Sprawdź cenę ubezpieczenia – zapraszam również do kontaktu. TUiR Allianz Polska S.A. przedstawia nowe możliwości i