Porównanie SU 10 000 zł

Porównanie SU 10 000 zł

PAMIĘTAJ O KARENCJI

w tym okresie nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY UBEZPIECZENIA

9 m-cy: urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

6 m-cy: zgon ubezpieczonego, zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka albo partnera, zgon współmałżonka albo partnera, zgon dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, renta miesięczna w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, leczenie operacyjne ubezpieczonego

3 m-ce: poważne zachorowanie ubezpieczonego (zakres podstawowy/rozszerzony), poważne zachorowanie współmałżonka albo partnera, poważne zachorowanie dziecka

1 m-c: leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego

Karencja nie dotyczy zdarzeń będęcych następstwem wypadku

• zapoznaj się z warunkami umowy

• wybierz wariant, który pasuje do Twoich potrzeb 

• wypełnij i podpisz deklarację

• wpłać składkę do 1. dnia miesiąca, za który jest należna

• odbierz certyfikat potwierdzający ochronę

 

 

Tagi: , , , , , , , ,

Dodaj komentarz