Plan pełnej ochrony

Plan pełnej ochrony – jest terminowym ubezpieczeniem na życie.

Jest to rozwiązanie dla osób pragnących zabezpieczyć bliskich na wypadek jakby ich zabrakło.

Buduj ochronę adekwatną do zmian w Twoim życiu. Nie musisz budować na wyrost ani martwić się, że wyrośniesz z zaprojektowanego planu ochronnego.

Po prostu w miarę pojawiających się potrzeb dokładaj lub zmieniaj umowy dodatkowe

– tak, jak tego potrzebujesz.

Umowy dodatkowe

 • W RAZIE WYPADKU
  • Wypłata dla najbliższych w razie śmierci wskutek wypadku
  • Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu
  • Wypłata w przypadku leczenia operacyjnego
 • W RAZIE CHOROBY
  • Druga diagnoza, leczenie za granicą wybranych poważnych zachorowań (Best Doctors)
  • Wypłata w razie poważnego zachorowania
  • Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu
  • Wypłata w przypadku leczenia operacyjnego
  • Wypłata w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • DODATKOWO
  • Renta miesięczna dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego
  • Świadczenia opiekuńcze (Assistance)

w uproszczeniu:

Plan pełnej ochrony działa jak autocasco twojego auta.

 • Jeżeli dochodzi do zdarzenia
  • śmierć – następuje wypłata świadczenia.
  • umowy dodatkowe, następnuje wypłata świadczenia z umowy dodatkowej.
 • Jeżeli nie dochodzi do zdarzenia umowa kończy się wraz z końcem okresu, na jaki była zawarta.

Suma ubezpieczenia jest elastyczna, możesz dokonywać zmian na plus i na minus, zmian możesz dokonywać w płatnicę na plus, w rocznicę pierwszą zmianę na minus, potem w każdą płatnicę.

Ponieważ celem umowy jest przede wszystkim zabezpieczenie bliskich Tobie osób, masz wpływ na okres działania polisy jak również możesz dokonywać zmian osób uposażonych a w razie śmierci suma ubezpieczenia jest wypłacana bezpośrednio wskazanym przez ciebie osobom. Kwota ta nie jest obciążona podatkiem „Belki” i nie wchodzi w skład masy spadkowej, czyli jest dostępna niezwłocznie.

Osobami uposażonymi mogą być dowolne osoby wskazane przez Ciebie. Pamiętaj ustanawiając osoby uposażone, wskaż uposażonych głównych oraz uposażonych zastępczych inaczej suma ubezpieczenia wchodzi do masy spadkowej i jest wypłacana po prawomocnym wyroku sądu.

Plan pełnej ochrony TU Allianz Życie Polska S.A. - agent Dariusz Kasica

Plan pelnej ochrony