Plan na dziś i jutro

Plan na dziś i jutro, ubezpieczenie indywidualne na życie, które dopasowujesz w zależności od okresu życia, w którym się znajdujesz oraz sytuacji rodzinnej niezależnie czy jesteś w związku małżeńskim, czy związku partnerskim a może w stanie wolnym znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie.

zakres ubezpieczenia kliknij w link

 • Assistance Ochrona podstawowa

 • Wraz z ubezpieczeniem na życie w ramach limitów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia otrzymujesz dostęp do całodobowej pomocy świadczonej 7 dni w tygodniu (takiej jak m. in. transport medyczny, opieka domowa czy opieka pielęgniarki po hospitalizacji), przydatnej w razie trudnych sytuacji życiowych.
 • Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance
  pod numer: +48 22 591 95 05 lub + 48 22 281 95 05 Szeroki pakiet usług Assistance obejmuje między innymi:
 • transport medyczny; opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi;
 • pomoc w procesie rehabilitacji w tym transport i pokrycie kosztów transportu i wizyt w poradni, organizacji i pokrycie kosztów rehabilitacji, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego i jego transport;
 • pomoc domową i opiekę pielęgniarki po hospitalizacji; wizytę lekarza i pielęgniarki po wypadku;
 • pomoc psychologa, położnej; pomoc medyczną za granicą;
 • dostęp do infolinii: baby Assistance, Medycznej oraz Zdrowe odżywianie.
 • Plan na dziś i jutro daje Ci możliwość skorzystania z opcji Assistance w ramach umowy głównej bez ponoszenia dodatkowych wydatków.

Gromadzenie kapitału Ochrona podstawowa


Masz wiele planów na przyszłość, a z nimi wiążą się wydatki.
Dlatego podejmij decyzję z ubezpieczeniem Plan na dziś i jutro, w którym

 • Oszczędzając, możesz dopasowywać sposób inwestowania do swojej bieżącej sytuacji finansowej, oczekiwań oraz skłonności do
  ryzyka, czyli inwestujesz sam lub zlecasz to nam w trzech funduszach modelowych.
 • Szeroki wybór ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
 • Możliwość dokonywania całkowicie bezpłatnych i nielimitowanych operacji przenoszenia środków między funduszami i
  zmiany alokacji składki.
 • Łatwo i wygodnie zarządzasz swoimi oszczędnościami za pośrednictwem platformy internetowej e-serwis:
  otrzymujesz możliwość podglądu stanu zgromadzonych środków, dokonanych wpłat czy złożonych przez Ciebie dyspozycji, a także możliwość swobodnego zarządzania alokacją składki oraz przenoszenia środków między ubezpieczeniowymi funduszami
  kapitałowymi.
 • Ochrona życia Ochrona podstawowa – Ubezpieczenie na życie to podstawowe zabezpieczenie dla Twoich najbliższych, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. W razie nieszczęścia świadczenie wypłacane przez Allianz pozwoli im na spłatę Twoich zobowiązań (kredytów czy pożyczek) oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.
 • Uzyskujesz podstawowe, najważniejsze zabezpieczenie
  finansowe dla Twoich najbliższych, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. W razie nieszczęścia świadczenie wypłacone przez Allianz pozwoli im na spłatę Twoich zobowiązań (kredytów czy pożyczek) oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.
 • Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.
 • Dzięki wykupieniu tej umowy dodatkowej możesz dowolnie rozszerzać zakres ochrony o kolejne umowy dodatkowe w
  razie wypadku lub zachorowania.
 • Ubezpieczenie na życie dostępne jest w dwóch wersjach: terminowej oraz bezterminowej. W miarę potrzeb, w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • W ramach jednej polisy ochroną możesz objąć również współmałżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie kupisz wraz z umową podstawową (mającą na celu gromadzenie kapitału) lub w trakcie jej trwania.

Plan na dziś i jutro

 • W razie utraty samodzielności w życiu codziennym, otrzymasz środki, które pomogą Tobie i Twoim bliskim na nowo zorganizować życie i niezbędną opiekę.
 • Ubezpieczenie działa w przypadku utraty zdolności do wykonywania czterech spośród sześciu podstawowych czynności życia codziennego, takich jak:
  • poruszanie się w domu,
  • kontrolowanie czynności fizjologicznych,
  • mycie się,
  • ubieranie się,
  • jedzenie,
  • korzystanie z toalety.
 • Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego współmałżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.
  Niezdolność do samodzielnej egzystencji zapewnia ochronę zarówno w razie wypadku, jak i w razie choroby, w ramach jednej umowy dodatkowej.
 • Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci wskutek wypadku.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać jego sumę.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.
 • Jeśli w wyniku wypadku niezbędna jest hospitalizacja, ubezpieczenie zapewni dodatkowe fundusze, które można przeznaczyć na dowolny cel – leki, dojazdy, rehabilitację, dodatkową opiekę, pokrycie luki w budżecie związanej z absencją w pracy.
 • Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu – od pierwszego dnia do wypisu.
 • Za każdy dzień pobytu w szpitalu możesz otrzymać od 100 do 500 zł.
 • Zapewniamy wsparcie finansowe aż do 180 dni pobytu w szpitalu.
 • Gdy pobyt w szpitalu trwa nieprzerwanie 180 dni, otrzymasz świadczenie w podwójnej wysokości.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia, możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.
 • Uzyskasz wsparcie finansowe w razie konieczności leczenia operacyjnego po wypadku.
 • To kompleksowe ubezpieczenie, które obejmuje prawie 400 różnych zabiegów operacyjnych
 • Wypłacany jest odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, w zależności od klasyfikacji wykonanego zabiegu operacyjnego.
 • Po wykorzystaniu wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia, umowa nie wygasa, a limit odnawia się na kolejny rok.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

Plan na dziś i jutro z umową dodatkową Allianz Best Doctors

 • Możliwość weryfikacji postawionej diagnozy – wydanie drugiej opinii medycznej.
 • Ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia przez światowej klasy ekspertów.
 • Dostęp do leczenia w klinikach na całym świecie w razie zachorowania na jedną z 5 krytycznych chorób:
  • nowotwór,
  • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,
  • zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,
  • zabieg neurochirurgiczny,
  • przeszczep od żywego dawcy narządów.
 • Polisa zapewnia organizację i pokrycie leczenia do wysokości:
  • 1 000 000 euro w roku,
  • 2 000 000 euro w trakcie całego życia, w tym kosztów podróży lub transportu medycznego do 10 000 euro oraz zakwaterowania z osobą towarzyszącą do 12 000 euro.
Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera oraz dzieci. Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania. Dodatkowo wiesz ile to kosztuje, dla osoby dorosłej 64 zł miesięcznie, dla dziecka 26 zł miesięcznie.
 • W razie pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego chorobą lub wypadkiem otrzymasz pieniądze, dzięki którym będziesz mógł zadbać o jego szybki powrót do zdrowia.
 • Za każdy dzień pobytu w szpitalu możesz otrzymać od 100 do 300 zł.
 • Zapewniamy wsparcie finansowe aż do 180 dni pobytu w szpitalu.
 • Gdy leczenie w szpitalu przekroczy 180 dni, otrzymasz świadczenie w podwójnej wysokości.
 • Po wykorzystaniu rocznego limitu umowa może trwać dalej; limit odnowi się w kolejnym roku.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać wysokość świadczenia dziennego.
 • Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.
 • Ubezpieczenie można zakupić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia na życie dla dziecka.
 • Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia gdy pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie cztery dni jeśli spowodowany był
  chorobą dziecka, a w przypadku hospitalizacji będącej skutkiem wypadku świadczenie przysługuje jeśli dziecko przebywa w szpitalu co najmniej jeden dzień.
 •   W razie zdiagnozowania u Twojego dziecka jednej z 17 wskazanych poniżej chorób wypłacimy pieniądze, dzięki którym Twoje dziecko będzie mogło szybko powrócić do zdrowia:
  • bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
  • łagodny guz rdzenia
  • łagodny guz śródczaszkowy
  • paraliż
  • zapalenie mózgu
  • cukrzyca
  • dystrofia mięśniowa
  • krańcowa niewydolność nerek
  • nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami
  • posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
  • przeszczep
  • schyłkowa niewydolność wątroby
  • śpiączka całkowita utrata mowy
  • całkowita utrata słuchu
  • całkowita utrata wzroku
  • oparzenia skóry
 • Ubezpieczenie zapewnia wielokrotność wypłat w sytuacji wystąpienia kilku niezwiązanych ze sobą zachorowań.
 • Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.
 • Twoje dziecko może być ubezpieczone aż na 100 000 zł.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać wysokość świadczenia dziennego.
 • Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.
 • Ubezpieczenie można zakupić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia
 • Otrzymasz wsparcie finansowe jeśli wskutek wypadku Twoje dziecko dozna obrażeń ciała lub jeśli konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.
 • Wysokość wypłaty z tytułu tej umowy zależy od rodzaju uszczerbku na zdrowiu lub przeprowadzonej operacji i wynosi
  odpowiedni procent sumy ubezpieczenia w zależności od klasyfikacji określonej w tabeli świadczeń.
 • Do wykorzystania masz 100% wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.
 • Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie dla dziecka lub w trakcie jej trwania

Od 07 września 2015 Plan na dziś i jutro  wzbogacamy o kolejne umowy dodatkowe:

 • Rentę miesięczną w razie śmierci ubezpieczonego,
  • wypłata świadczenia występuje w okresie, na który została zawarta.
 • Leczenie w szpitalu wskutek wypadku i choroby,
  • od 10 000 do 50 000 zł
 • Pobyt w szpitalu wskutek wypadku i choroby,
  • nawet 500 zł za dzień pobytu w szpitalu
  • w wyniku wypadku od 1 dnia
  • w wyniku choroby od 4 dnia
 • Uszczerbek na zdrowiu w wersji standardowej i progresywnej
  • uszczerbek w wersji standard wypłata 1% za 1 % uszczerbku
  • uszczerbek w wersji progresywnej wypłata od 1 do 10 % uszczerbku 1% za 1% uszczerbku
  • uszczerbek w wersji progresywnej wypłata od 11 % uszczerbku 1% x 4 za 1% uszczerbku

Przykładowa wypłata za uszczerbek jeżeli suma ubezpieczenia to 80 000 zł

jeżeli uszczerbek 7 %

 • wersja standard 7 % uszczerbku = 7 x 800 zł = 3200 zł
 • wersja progresywna 7 % uszczerbku = 7 x 800 zł = 3200 zł

jeżeli uszczerbek 15 %

 • wersja standard 15 % uszczerbku = 15 x 800 zł = 12000 zł
 • wersja progresywna 15 % uszczerbku = 10 x 800 + 5 x 4 x 800 zł = 24 000 zł

Podsumowanie,

Plan na dziś i jutro, jest ubezpieczeniem na życie optymalnie dopasowanym do potrzeb klienta, można je modyfikować na różne sposoby, co najważniejsze w ubezpieczeniu tym dokonujemy zmian nie likwidując polisy.

Modyfikacja na ” PLUS ” możliwa w każdą miesięcznicę polisy, modyfikacja na ” MINUS ” pierwsza po roku trwania polisy, następne w miesięcznicę polisy.

OWU_ULTR_nowy_wykaz_PM_.od_22.02.2019

Osoby zainteresowane zapraszam.

Agent Allianz

Dariusz Kasica tel. 604 610 748

lub wypełnij  formularz informacyjny  kliknij

informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny, wszelkie warunki umów regulują stosowne OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) 
opublikowane i ważne na dzień podpisania wniosku polisowego.