OC informatyka

OC informatyka

czyli :

Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego (Klauzula nr 5)
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności projektanta, wykonawcy lub doradcy komputerowego.
Ubezpieczenie skierowane jest do:

 • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorców prowadzących ww. działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają oni nie więcej niż 10-u specjalistów z zakresu IT (w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),
  z zastrzeżeniem że:
  obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 1.000.000 zł.

Bardzo ważne wyłączenia odpowiedzialności :

Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 5), ochrona nie obejmuje zakresem szkód wynikłych z:

 • niewykonania lub niewłaściwego wykonania stosownych testów lub prób oprogramowania,
 • braku posiadania przez użytkownika stosownych zabezpieczeń jego własnych danych lub danych mu dostarczonych,
 • utraty danych lub informacji wskutek przypadkowego lub przedwczesnego ich usunięcia albo wysłania pod niewłaściwy adres w czasie ich wymiany,
 • ze zmian w oprogramowaniu wprowadzonych przez inne osoby niż Ubezpieczony, takie jak w szczególności inni producenci sprzętu komputerowego lub oprogramowania,
 • naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich, licencyjnych i pokrewnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
 • działań związanych z transakcjami finansowymi, płatniczymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomości, jak również dotyczące instrumentów finansowych,
 • działalności reklamowej bądź powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży, utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
 • działalności w zakresie prac mających za przedmiot systemy i oprogramowanie dotyczące układów pomiarowych, sterowania, automatyki lub monitoringu pracy procesów technologicznych w elektrowniach, elektrociepłowniach lub zakładach przemysłowych, jak również projektowanie i wykonawstwo systemów komputerowych w odniesieniu do statków powietrznych, lotnisk, obiektów portowych lub kolejowych,
 • mechanicznych awarii systemów elektrycznych, z przerw w dostawie energii, spadku lub zaniku napięcia.

OC informatyka, czyli osób prowadzących działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego jest bardzo ważnym ubezpieczeniem, gdyż szkody mogą pojawić się wskutek błędów w oprogramowaniu sterującym, przez co urządzenie będzie źle działać, a co może skutkować wieloma roszczeniami zarówno osobowymi np. podczas radioterapii, jak i rzeczowymi np. źle działający wykrojnik.

OC informatyka

pobierz pliki w PDF :

OCZ-Z05__05-18  dla projektanta, wykonawcy lub doradcy komputerowego

wniosek464

OWU_OC_zawodowe_1_02_2014 do 31.12.2015

OCZ-O02_12-18

OCZ_KL5_190-2015_156-2018_12-18

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

szukasz innego OC napisz, bardzo proszę podaj swój numer telefon . kontakt do agenta Allianzlub Complex Dariusz Kasica zadzwoń tel. 604 610 748