Allianz Podatnik

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPORÓW PODATKOWYCH ALLIANZ PODATNIK Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod … Czytaj dalej Allianz Podatnik