Allianz Podatnik

Allianz Podatnik, czyli koszty obsługi sporów podatkowych

Ubezpieczenie Allianz Podatnik jest przeznaczone dla każdej firmy bez względu na jej wielkość, formę prawną,
na branżę, w której działa, rodzaj prowadzonych ksiąg rachunkowych, doświadczenie z kontrolami podatkowymi.

Dodatkowo ubezpieczenie Allianz Podatnik, może również wykupić osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zakres takiej polisy jest ograniczony do jednego sporu podatkowego w roku. Ale koszt wynajęcia profesjonalnego doradcy podatkowego jest bardzo wysoki, szczególnie że ubezpieczenie obejmuje zakresem cały etap sporu od początku zaistnienia kontroli aż po Naczelny Sąd Administracyjny. Dla osób prywatnych koszt polisy jest stały i wynosi 350 złotych rocznie.

Ubezpieczenie to chroni przed ryzykiem ponoszenia kosztów prowadzenia sporów podatkowych.
Firma zyskuje pomoc doświadczonych specjalistów, którzy łączą fachową wiedzę z zakresu
podatków z wiedzą prawniczą i mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu sporów podatkowych.

Allianz pokrywa koszty pomocy prawno-podatkowej w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi,
organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi, które dotyczą wszczętych z urzędu sporów podatkowych.
Allianz zapewnia podatnikowi fachową pomoc prawną podczas kontroli w firmie

  • ochrona wszystkich nieprzedawnionych obowiązków ubezpieczeniowych
  • możliwość zgłoszenia 3 sporów w trakcie roku polisowego i objęcie ochroną egzekucji należności podatkowych
  • brak limitu sumy ubezpieczenia – Allianz pokrywa wszystkie koszty sporu
  • możliwość rozszerzenia ochrony o 3 dodatkowe spory z ZUS i dodatkową ochronę dla członków zarządu spółek kapitałowych
  • możliwość rozszerzenia zakresu o spory w życiu prywatnym

Ubezpieczenie „Allianz Podatnik” jest odpowiednie dla każdego podatnika, ze względu na bardzo rozbudowany system podatkowy w Polsce.

Prawdopodobieństwo wystąpienia kontroli skarbowej wzrasta wraz z zamożnością podatnika, im więcej tytułów podatkowych w zeznaniu tym większe zainteresowanie urzędników i zawiść sąsiadów (wszystkie donosy są sprawdzane) oraz możliwość pomyłki. Pięć lat to wystarczająco długi czas, by podatnik kilkakrotnie zmienił swoje źródła dochodów, zapomniał szczegółów i okoliczności dokonywanych transakcji. Ewentualna kwota rzekomej zaległości podatkowej powiększonej o odsetki i kary może spaść jak „grom z jasnego nieba” – źródło www.allianz.pl

Allianz Podatnik jest ubezpieczeniem dostosowanym do aktualnej sytuacji podatkowej.