OC zawodowe

OC zawodowe

Informujemy, że z dniem 05.06.2019 roku został wprowadzony do sprzedaży nowy produkt – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Produkt dedykowany jest do wyselekcjonowanych grup zawodowych / podmiotów tj.:

 • tłumaczy,
 • kancelarii prawnych,
 • pracowni projektowych,
 • geodetów i kartografów,
 • projektantów i wykonawców systemów IT,
 • weterynarzy,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomości,
 • konsultantów: prawnych,
 • konsultantów unijnych,
 • konsultantów kadrowych,
 • konsultantów rolnych,
 • trenerów i instruktorów sportu,
 • pracowników służb bhp,
 • nauczycieli.

OC zawodowe – zapraszamy

możliwość dołączenia :
a) ochrony retroaktywnej,
b) przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń,
c) innych indywidualnych postanowień przewidzianych w konkretnej Klauzuli
zawodowej (np. podlimit sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie, ubezpieczenie
osoby fizycznej świadczącej usługi wyłącznie na umowę o pracę).

Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w powyższych grupach zawodowych jest produktem dedykowanym dla tych grup i w wielu przypadkach stanowi uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie dobrowolne dla :

 • tłumaczy,
 • kancelarii prawnych,
 • pracowni projektowych,
 • geodetów i kartografów,
 • projektantów i wykonawców systemów IT,
 • weterynarzy,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomości,
 • konsultantów: prawnych,
 • konsultantów unijnych,
 • konsultantów kadrowych,
 • konsultantów rolnych,
 • trenerów i instruktorów sportu,
 • pracowników służb bhp,
 • nauczycieli.

jest ubezpieczeniem dla osób fizycznych pracujących na umowę o pracę oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz firm spółek prawa handlowego. Sumy ubezpieczenia zależne są od rodzaju ubezpieczanej działalności inne limity np. dla konsultantów inne dla nauczycieli, w większości przypadków górne limity są wystarczające, jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia na bardzo wysokie sumy wówczas po wypełnieniu wniosku otrzymujesz indywidualną , ustalaną przez Undewriting .

OCZ-O02_12-18

 

Dariusz Kasica tel. 604 610 748

 
Tagged with: , , , , , , , , , , , ,