OC z zakresu BHP

OC z zakresu BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11).

Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie.
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP.
Ubezpieczenie skierowane jest do:

 • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-ciu specjalistów z zakresu BHP (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),
  z zastrzeżeniem że:
 • obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.
  Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 11), ochrona nie obejmuje zakresem szkód:
 • powstałych w związku ze świadczeniem usług na rzecz zakładu górniczego,
 • dotyczących czystych szkód majątkowych.
  Maksymalna wysokość sumy gwarancyjnej w ramach Klauzuli nr 11 wynosi 500.000 zł dla działalności gospodarczej oraz 200.000 zł dla pracowników.

osh-1040512_1920

OC z zakresu BHP, prowadzisz firmę lub jesteś pracownikiem odpowiadasz za prawidłowe doradztwo w zakresie BHP więc pamiętaj, aby posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

więcej na stronie www.allianz.pl