Nowe prawo budowlane

0 Comments


Nowe prawo budowlane, zmienia w istotny sposób podejście do przeglądów w domach jednorodzinnych, dlatego ważne jest aby się z nim zapoznać.

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

pobierz i zapoznaj się z nim, Prawo_Budowlane_od_15092015_D19940414Lj

ważne zmiany nastąpiły w

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (nie dotyczy domów jednorodzinnych)

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

aktualne akty prawne dostępne są na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Nowe Prawo budowlane znosi wiele paragrafów i pkt. ale również należy go przestrzegać, mimo że wiele rzeczy jest znacznie uproszczonych nie jesteśmy zwolnieni od obowiązków, które jednak pozostały.

Szczególnie należy pamiętać o obowiązkowych przeglądach, w domach jednorodzinnych ponieważ to my jesteśmy zarządcą budynku, w budynkach spółdzielni i wspólnot do przestrzegania prawa budowlanego zobligowany jest zarząd, poprzez wyznaczone do tego celu osoby.

Nowe prawo budowlane

dostępne jest na stronach kancelarii Sejmu RP http://isap.sejm.gov.pl/

Related Post

Zielona KartaZielona Karta

0 Comments


Zielona karta, sprawdź czy jej nie potrzebujesz, coraz częściej zdarzają się sytuacje, że jest problemem otrzymanie jej od ręki, dlatego warto o tym pomyśleć przed wyjazdem. W tych krajach jej

to ty decydujeszto ty decydujesz

0 Comments


to ty decydujesz kiedy zaczniesz, ale im szybciej tym lepiej i taniej To ty decydujesz, czy jest to dobre określenie, oczywiście, że tak. Decyzja o zakupie ubezpieczenia zależy zawsze od

Równa drogaRówna droga

0 Comments


Ubezpieczenie Równa droga – naprawa uszkodzeń spowodowanych złą nawierzchnią Z pakietem Równa Droga uzyskasz dodatkową ochronę autocasco Szkody polegające na uszkodzeniu wszystkich lub niektórych z następujących elementów: felga, opona, układ wydechowy,

poważne zachorowaniepoważne zachorowanie

0 Comments


Poważne zachorowania jako umowa dodatkowa w ubezpieczeniach na życie. Zastanawiasz się po co ci to ? Poważne zachorowania lub jak nieraz występuje określenie poważne zachorowanie, jest umową dodatkową, która zapewni