koszty rezygnacji

0 Comments


Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Koszty rezygnacji,

obejmują ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia zorganizowanego wyjazdu:

Zwrot 80% lub 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów lub Franszyza redukcyjna – zniesiona w przypadku rezygnacji ze zdarzeń wymienionych w katalogu powodów rezygnacji.

1) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego;

2) nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego wymagające natychmiastowej hospitalizacji;

3) komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkującej co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;

4) nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, (z wyłączeniem współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego) powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;

5) nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego ( z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka ubezpieczonego );

6) śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego;

7) zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;

8) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;

9) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiące własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;

10) kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;

11) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

Related Post

Zielona KartaZielona Karta

0 Comments


Zielona karta, sprawdź czy jej nie potrzebujesz, coraz częściej zdarzają się sytuacje, że jest problemem otrzymanie jej od ręki, dlatego warto o tym pomyśleć przed wyjazdem. W tych krajach jej

ubezpieczenie pracy za granicą

Pracujesz zagranicąPracujesz zagranicą

0 Comments


Pracujesz zagranicą – ubezpiecz się , Szczególnie polecamy dla osób pracujących na terenie Niemiec! – rynek pracy Otwarty! Ubezpieczenie wyjazdów do pracy, służbowych czy rodzinnych. Ubezpieczenie kosztów leczenia dla osób pracujących

sporty rekreacyjnesporty rekreacyjne

0 Comments


Sporty rekreacyjne, które objęte są w ubezpieczeniu podstawowym AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW REKREACYJNYCH – aktywność sportowa UBEZPIECZONEGO, której celem jest odpoczynek lub rozrywka, obejmująca uprawianie następujących sportów: badminton, fitness, aerobic, stretching,