Komunikacyjne dla firm

Komunikacyjne dla firm Małych i Średnich.

Nowe korzystne taryfy komunikacyjne dla firm małych i średnich, tzw. mała flota od 6 do 20 pojazdów,
dotyczy również osób fizycznych, które posiadają od 6 do 20 pojazdów.

Przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia, kiedy łączna suma posiadanych przez klienta (według którego następuje taryfikacja) pojazdów wynosi od 6 do 20, klasa B-M ustalana jest na podstawie ilości pojazdów oraz ilości szkód zgłoszonych w ciągu 24 miesięcy poprzedzających datę kalkulacji składki.

Niniejsze zasady mają zastosowanie wyłącznie do umów nowych (dotyczy pojazdów nowo nabytych i nowo wprowadzonych do Allianz) dla osób fizycznych i prawnych posiadających powyżej 6 pojazdów (maksymalnie do 20).

Na łączną sumę pojazdów składają się również pojazdy używane w leasingu.

Prowadzisz firmę, w której używasz od 6 do 20 pojazdów to zdajesz sobie sprawę jak ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, przecież sam nie jesteś w stanie kierować swoimi pojazdami a mając ich tyle musisz zatrudniać kierowców. Każdy kierowca ma swój wypracowany styl jazdy nie zawsze zgodny z tym co od niego byś oczekiwał. Wiąże się to z ryzykiem spowodowania wypadku a co za tym idzie z ryzykiem utraty zniżek, a za ubezpieczenia płacisz Ty a nie kierowca.

Właśnie z tego powodu proponuję Ci przystąpienie do tzw. małej floty, której każdy pojazd traktowany jest indywidualnie tj. wchodzi do floty z klasą B/M taką jaka ci wychodzi za ostanie 24 miesiące w dniu przystąpienia,

np. firma posiada 10 pojazdów w ciągu ostatnich dwóch lat miała 2 zdarzenia w OC i 1 w AC to zgodnie z tabelą przyjmujemy zniżki w wysokości 60 % w OC i 60 % w AC,  jeżeli wystąpiłyby 4 szkody to klasa BM zmienia się na 50% .

Natomiast jeżeli firma posiada 6 pojazdów to analogicznie w OC klasa BM 50% i w AC 60 % a przy 4 szkodach spadamy na 20 % zniżki.

Podsumowując jeżeli firma posiada od 6 do 20 pojazdów to dla niej bardziej opłaca się być w klasyfikacji BM jako mała flota.
Komunikacyjne dla firm – to się opłaca.

Analogicznie do w/w sytuacji, kontynuacja każdego pojazdu traktowana jest indywidualnie, więc jeżeli pojazd przyjmowany był z klasą BM 60 % to w zależności od szkód w tym pojeździe będzie kontynuowana ta klasa BM, którą sobie wypracuje. Natomiast przyjmowanie nowego pojazdu traktowane jest po historii wszystkich pojazdów w okresie 24 miesięcy, tak więc jeżeli firma posiadała 6 pojazdów i miała 4 szkody to nowy pojazd przyjmowany będzie ze zniżką adekwatną do wypracowanej przez wszystkie pojazdy za ostatnie 24 miesiące, niezależnie czy to są pojazdy w leasingu czy własne.

polecam również inne ubezpieczenia dla firm

Pakiet Bezpieczny Biznes
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenia Grupowe na Życie i zdrowotne

 

tagi: komunikacyjne dla firm