Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie TU Allianz Życie Polska S.A.

Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie zapewni w ustalonym okresie ochronę ubezpieczeniową na wysoką sumę, za niską składkę, którą można opłacać regularnie lub jednorazowo. Wysokość sumy ubezpieczenia można wybrać samemu przy zawieraniu umowy.
Zostanie ona wypłacona w razie śmierci lub – w przypadku zawarcia umów dodatkowych – w razie poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

posiada krótko-, średnio- lub długoterminowe zobowiązania finansowe i potrzebuje zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie, chce zabezpieczyć swoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnego zachorowania czy inwalidztwa, szuka maksymalnej ochrony za niewygórowaną składkę, ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 81 lat. Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku „polecenie zapłaty”.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

Możliwość uzyskania ochrony na wysoką sumę za niewygórowaną składkę. Szeroki zakres czasu trwania umowy od roku do 62 lat.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, za dodatkową kładką możemy rozszerzyć zakres ochronny o cztery umowy dodatkowe.

  • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW),
  • na wypadek poważnego zachorowania (DPZ),
  • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób (DIW),
  • dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIN).

Składka może być opłacana regularnie lub jednorazowo. Jej wysokość jest obliczana na podstawie tabel towarzystwa, odpowiednio do wybranej sumy ubezpieczenia.

Składka regularna może być opłacana z częstotliwością:

  • roczną,
  • półroczną,
  • kwartalną
  • lub miesięczną.

Tak więc, możemy dopasować warunki ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego tak w zakresie Sumy Ubezpieczenia, dodatkowych opcji ubezpieczenia jak i częstotliwości opłacania składki. Elastyczny sposób podejścia do ubezpieczonego daje wiele możliwości dostosowania zakresu i sum ubezpieczenia. W przypadku wysokich sum ubezpieczenia może wystąpić konieczność badań lekarskich zależnych od Sumy Ubezpieczenia i wieku Ubezpieczonego oraz wypełnionej ankiety medycznej, decyzję podejmuje się na podstawie analizy wniosku w TU Allianz Życie Polska S.A.