Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE)

 Dobrowolny fundusz emerytalny oferuje dwa produkty emerytalne:

  • IKE – Indywidualne Konto Emerytalne
  • IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKE i IKZE to wyższa emerytura w przyszłości oraz korzyści podatkowe.

Oszczędności na IKE są chronione przed 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Inwestowanie w formie IKZE to dodatkowa możliwość dokonywania odliczeń podatkowych.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) z funduszem emerytalnym to wygodny sposób oszczędzania na przyszłość w ramach III filaru emerytury. IKE w Allianz jest pewnym sposobem na wyższą emeryturę i niższe podatki.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z funduszem emerytalnym to wygodny sposób oszczędzania na przyszłość w ramach III filaru emerytury. Z IKZE w Allianz możesz uzyskać ulgę podatkową nawet do 1354 zł w rozliczeniu PIT za rok 2013.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny, inaczej dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w Allianz charakteryzuje się również zmniejszającym się kosztem w zależności od zainwestowanych środków. Czyli im więcej tym mniej.