czy warto ubezpieczać dom

0 Comments


Czy warto ubezpieczać dom,

Ubezpieczenie domu, czy mieszkania jest jednym z ważniejszych ubezpieczeń, które warto posiadać,

często klienci zadają pytanie, czy warto, przecież jak coś się stanie to i tak miasto czy gmina pomogą.

OK, jeżeli dojdzie do zdarzenia często taką pomoc możemy uzyskać, ale czy aby na pewno?

Nawet jeżeli uzyskamy pomoc miasta lub gminy nie zapewni nam ona przywrócenia domu, mieszkania do stanu pierwotnego, najczęściej jest to zasiłek w wysokości do 6 000 zł jako pomoc doraźna. nasuwa się pytanie co dalej?

Nasze ubezpieczenie zapewnia pokrycie wielu kosztów związanych ze szkodą, jak uprzątnięcie po akcji ratowniczej, czy transport mienia oraz odpowiednią kwotę potrzebną do przywrócenia domu, mieszkania do stanu pierwotnego.

Dodatkowo możemy ubezpieczenie rozszerzyć o wiele dodatkowych opcji.

Pamiętajmy nawet jeżeli przez wiele lat nic się nie stało, zawsze może zdarzyć się to czego nie można przewidzieć.

W Bezpiecznym Domu i Bezpiecznym Domu Plus: ubezpieczyć możemy budynki, lokale ( również w trakcie budowy ) ; ruchomości domowe; materiały budowlane; szyby od stłuczenia; ogrody; domy letniskowe (tylko w Bezpieczny Dom); nagrobki; odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym; ochronę prawną; home assistance; informacja prawna (gratis); ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych ( tylko Bezpieczny Dom Plus) Kradzież zwykła (bez śladów włamania – tylko w BD+); kradzież z włamaniem; powódź; zalanie; przepięcie; szkody spowodowane przez wiatr; graffiti (tylko w BD+); rabunek telefonu, laptopa (tylko w BD+); szkody w wyniku działania mrozu.

Dodatkowo ubezpieczenie możemy rozszerzyć o OC, czyli Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym z obszarem działania 'POLSKA' lub Cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady

Dodatkowym zakresem ubezpieczenia może być również Ochrona Prawna, usługi Assistance w zakresie rozszerzonym (zakres podstawowy jest bezpłatny) , mienie na tarasie i ogrodzie, ubezpieczenie nagrobków.

Ale na pytanie : czy warto ubezpieczać dom, klient musi sam sobie odpowiedzieć, gdyż jest to ubezpieczenie dobrowolne, chyba że chodzi o budynki w obowiązkowym ubezpieczeniu rolnym.

Related Post

ABI / IODABI / IOD

0 Comments


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: TUiR  Allianz Polska S.A. Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Administratora Bezpieczeństwa

ubezpieczenie pracy za granicą

dla Polaków za granicądla Polaków za granicą

0 Comments


dla Polaków za granicą https://polakzagranica.msz.gov.pl/ Bardzo przydatne miejsce, w którym zamieszczono porady dla Polaków podróżujących po świecie. Polak za granicą – jest udostępniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeżeli chce wiedzieć