Car assistance

Car assistance

Dostępne warianty:

 1. Assistance Mini (w cenie OC)
 2. Assistance Standard (płatny w OC, w cenie AC)
 3. Assistance Plus (płatny w OC, płatny w AC)
 4. Assistance Exclusive (płatny w AC)

definicje używane w car assistance

Technologiczny czas naprawy pojazdu – to czas nie dłuższy niż normy czasowe naprawy określone przez producenta danej marki w programie Audatex, Eurotax, DAT określający jednostki czasowe niezbędne do dokonania naprawy, z wyłączeniem czasu oczekiwania na części, czasu schnięcia podkładu oraz czasu oczekiwania na oględziny.

Warsztat naprawczy – najbliższa miejsca ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, wskazana przez CENTRUM OPERACYJNE autoryzowana stacja obsługi danej marki POJAZDU lub inny warsztat naprawczy, wskazany przez KIEROWCĘ, o ile odległość pomiędzy warsztatem wskazanym przez KIEROWCĘ a miejscem ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO nie przekracza odległości pomiędzy autoryzowaną stacją obsługi wskazaną przez CENTRUM OPERACYJNE a miejscem ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO.

Definicje AWARII i WYPADKU

AWARIA – niesprawność POJAZDU, wynikająca z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego, powodująca jego UNIERUCHOMIENIE. AWARIĄ jest również:

 • niesprawność oświetlenia zewnętrznego POJAZDU;
 • niesprawność wycieraczek;
 • niesprawność pasów bezpieczeństwa;
 • zatrzaśnięcie, zgubienie, uszkodzenie kluczyków lub innych przedmiotów służących do uruchamiania i otwierania POJAZDU;
 • niesprawność alarmu.

WYPADEK – wypadek drogowy lub kolizja przy współudziale innych uczestników ruchu drogowego; pozostałe wypadki lub kolizje powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się POJAZDU z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami, pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;

 • uszkodzenia przez osoby trzecie; • pożar, wybuch, osmalenie;
 • huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, osuwanie się lub zapadanie ziemi, lawiny lub inne siły przyrody;
 • działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz POJAZDU;
 • utrata możliwości poruszania się POJAZDEM wynikająca z najechania na przedmioty w taki sposób, że koła pojazdu nie mają dostatecznej styczności z nawierzchnią;
 • opuszczenie drogi w wyniku utraty panowania nad POJAZDEM.