Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ - Ubezpieczenie grupowe Allianz Żary

Pakiet Bezpieczne Życie porównanie

zapraszam Agent TU Allianz Polska S.A. Dariusz Kasica tel. 604 610 748

  • Dla Twoich Dzieci
  • Dla rodziny
  • Dla rodziny +
  • Dla rodziny VIP
  • Dla Ciebie
  • Dla Ciebie VIP
  • Dla rodzica
  • Dla rodzica VIP
  • Dla Dwojga
  • Dla seniora

Pakiet Bezpieczne Życie – TU Allianz Życie Polska S.A. – gotowe warianty ubezpieczenia, niezmienna cena w okresie ubezpieczenia, indywidualne ubezpieczenie na Życie w formie ubezpieczenia grupowego.

Pakiet Bezpieczne Życie porównanie, przedstawia zakres ubezpieczenia, do pobrania w formie PDF są dwa warianty Sumy Ubezpieczenia 10 000 zł oraz 12 000 zł (kliknij w link na początku strony)

Do ubezpieczenia można przystąpić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia ubezpieczenia, zawsze rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca po podpisaniu wniosku.

Pakiet Bezpieczne Życie – TU Allianz Polska S.A. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY UBEZPIECZENIA 

• zapoznaj się z warunkami umowy

• wybierz wariant, który pasuje do Twoich potrzeb

• wypełnij i podpisz deklarację

• wpłać składkę do 1. dnia miesiąca, za który jest należna

• odbierz certyfikat potwierdzający ochronę

 

PAMIĘTAJ O KARENCJI

w tym okresie nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona

• 9 m-cy: urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

• 6 m-cy: zgon ubezpieczonego, zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka albo partnera, zgon współmałżonka albo partnera, zgon dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, renta miesięczna w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, leczenie operacyjne ubezpieczonego

• 3 m-ce: poważne zachorowanie ubezpieczonego ( zakres podstawowy / rozszerzony ), poważne zachorowanie współmałżonka albo partnera, poważne zachorowanie dziecka

• 1 m-c: leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego

Karencja nie dotyczy zdarzeń będących następstwem wypadku