DLA RODZINY


Dla Rodziny

Ten pakiet to wszechstronna ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny

Pomożemy finansowo, m.in. jeśli:

• zdarzy się wypadek, w wyniku którego uszczerbku na zdrowiu,  

• zajdzie konieczność leczenia w szpitalu,

• poważnie zachorujesz Ty lub Twój współmałżonek albo partner, 

• urodzi się Wam dziecko,

• potrzebne będą pieniądze na sfinansowanie leczenie dziecka, gdy poważnie zachoruje,

• zabraknie Ciebie lub Twojego współmałżonka albo partnera.