Dla Rodziny

Pakiet Bezpieczne Życie

Dla Rodziny

 

WIEK PRZYSTĄPIENIA 

od 16 do 64 roku życia – dla Ciebie

WIEK DZIECKA W CHWILI ZDARZENIA 

nieukończony 25. rok życia bez względu na wiek jeżeli dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy (dotyczy ryzyk: osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, renta miesięczna w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego)

Ten pakiet to wszechstronna ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny.

Pomożemy finansowo, m.in. jeśli:

• zdarzy się wypadek, w wyniku którego doznasz uszczerbku na zdrowiu,

• zajdzie konieczność leczenia w szpitalu, 

• poważnie zachorujesz Ty lub Twój współmałżonek albo partner,

• urodzi się Wam dziecko,

• potrzebne będą pieniądze na sfinansowanie leczenie dziecka, gdy poważnie zachoruje, 

• zabraknie Ciebie lub Twojego współmałżonka albo partnera.

Zapewnimy też Twojej rodzinie a nawet rodzicom i teściom możliwość skorzystania z praktycznej całodobowej pomocy w trudnych sytuacjach.