assistance zdrowotne

Assistance zdrowotne – usługę zamawiamy w mondialassistace pod numerem telefonu +48 22 522 27 19

Zakres świadczeń i usług opiekuńczych, w razie wystąpienia choroby lub wypadku:

 • Dostarczenie leków
 • Transport medyczny z osobą bliską:
  • z miejsca zdarzenia do zakładu opieki zdrowotnej
  • z zakładu opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania
  • pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej
 • Organizacja procesu rehabilitacyjnego:
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w domu
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej
 • Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  • organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego do domu
  • pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
  • dostęp do informacji dotyczących placówek lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi:
  • przewóz dzieci pod opieką osoby uprawnionej do miejsca zamieszkania
  • przejazd osoby uprawnionej do opieki nad dziećmi / osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i jej powrotu
  • organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi / osobami niesamodzielnymi w miejscu ich zamieszkania maksymalnie do 3 dni
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich zachorowania
 • Organizacja prywatnych lekcji
 • Organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka
 • Opieka pielęgniarki po hospitalizacji
 • Pomoc domowa
 • Pomoc medyczna za granicą

W RAZIE WYPADKU

 • Wizyta pielęgniarki

W TRUDNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH

 • Pomoc psychologa

W PRZYPADKU URODZENIA DZIECKA

 • Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo urodzonym dzieckiem

USŁUGI INFORMACYJNE

 • Zdrowotne usługi informacyjne
 • Infolinia „Baby Assistance”

dodatkowo Assistance Zdrowotne zapewnia pomoc:

W RAZIE WYSTĄPIENIA CHOROBY LUB WYPADKU DLA RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO

 • Pomoc domowa oraz pielęgniarska
 • Transport na wizytę kontrolną
 • Osobisty asystent
 • Dostęp do infolinii medycznej

wszystkie te usługi „Assistance Zdrowotne” dostępne są w zakresie limitów na jedno zdarzenie, limity podane są za każdym razem łącznie z warunkami OWU.

Assistance zdrowotne jest rozwiązaniem, które powaga w wielu sytuacjach, pamiętaj o tym.