Allianz Skarbowy

Allianz Skarbowy,

Odpowiedzialność za kwestie finansowe w firmie wiąże się z poważnym ryzykiem. Osoba sprawująca finansowy nadzór jest narażona bowiem nie tylko na odpowiedzialność wobec pracodawcy, ale także na odpowiedzialność karnoskarbową i cywilną.

  • Zakres ubezpieczenia obejmuje zbadanie zasadności postawionych zarzutów karnoskarbowych oraz opłacenie kosztów związanych z ochroną – pokrywane są koszty adwokata, koszty sądowe, koszty powołania biegłych i ekspertyz.
  • Polisą zapewniona jest również refundacja nałożonych na Ubezpieczonego mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych, także kosztów dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, jak również kosztów z zakresu odpowiedzialności cywilnej wobec pracodawcy.
  • Ubezpieczenie dedykowane wszystkim osobom, w jakikolwiek sposób odpowiadają za podatki w firmie, a przede wszystkim: właścicielom i zarządzającym, dyrektorom finansowym, głównym księgowym i księgowym.
  • Z dniem 20 maja 2015 roku została również wprowadzona do sprzedaży klauzula kosztów postępowań karnych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych do produktu Allianz Skarbowy.

Zaletą ubezpieczenia dla pracowników, to również fakt, że ubezpieczenie chroni również za okres pracy u poprzedniego pracodawcy.  Ważne jest jedynie aby zarzuty zostały postawione w okresie ubezpieczenia. Nie jest istotne jakiego okresu dotyczą zarzuty przedstawione Ubezpieczonemu. Jeżeli zarzuty są związane z okresem kiedy Ubezpieczony wykonywał pracę w innej firmie również ma zagwarantowaną ochronę.

Ubezpieczenie chroni ubezpieczonego również podczas pracy u innych pracodawców, tak więc jedna polisa pozwala na pracę w wielu firmach.

Jako pracownik biura rachunkowego wykonując czynności księgowego również jest się narażonym na ewentualne zarzuty z Kodeksu Karnego Skarbowego. W takim przypadku polisa Allianz Skarbowy (dawniej Allianz KSIĘGOWY) gwarantuje Ubezpieczonemu ochronę prawną i zwrot kosztów zasądzonych kar i grzywien.

Ważne dla biur rachunkowych : ubezpieczenie to nie zastępuje ubezpieczenia obowiązkowego biura rachunkowego, nie jest ubezpieczeniem nadwyżkowym biura. Allianz Skarbowy (księgowy) chroni pracownika biura w przypadku postawienia zarzutów karnoskarbowych bezpośrednio jemu.

Ubezpieczony może samemu wybrać sobie adwokata lub też zwrócić się do Allianz o wyznaczenie takiego adwokata. Ważne by adwokat, na którego decyduje się Klient miał doświadczenie w prowadzeniu sprawa z KKS. Nie każdy karnista potrafi się w tym odnaleźć. A ważne by dać Klientowi jak największą szanse na wygraną. Dlatego rekomendujemy Klientom adwokatów.

Coraz częściej zdarzają się kontrole, w trybie ciągłych zmian przepisów łatwo można stać się osobą, której przedstawione zostaną zarzuty.

Zapraszam zainteresowanych do kontaktu telefonicznego, tel. 604610748 lub poprzez formularz kontaktowy kliknij i wyślij zapytanie