AOZ dla Ciebie Optimum

AOZ dla Ciebie Optimum

AOZ_Dla_Ciebie_Optimum

To optymalna propozycja dla pracowników i członków ich rodzin, którzy cenią sobie szybki dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz konsultacji specjalistycznych wraz z diagnostyką. W ramach wariantu zapewniamy szeroki zakres badań diagnostyczno-laboratoryjnych, skórnych testów alergologicznych, zabiegów ambulatoryjnych, szczepienia p. grypie, a także limitowane wizyty domowe.

Każdy z pakietów można rozszerzyć o dodatkowe zakresy tzw. ochronę dodatkową :

 • leczenie w szpitalu ( za dzień pobytu do 100 zł )
 • chirurgia jednego dnia ( szeroki zakres )
 • rehabilitacja ( z limitem 30 zabiegów, bez limitu )
 • leczenie specjalistyczne
 • leczenie operacyjne
 • Rekonwalescencja lub pobytu w sanatorium
 • Koszty leczenia za granicą
 • Stomatologia refundacyjna 50/50
 • Stomatologia refundacyjna 30/70
 • Poważne zachorowania PZ – niewydolność / upośledzenie narządu
 • Poważne zachorowania PZ – zakażenia
 • Poważne zachorowania PZ – układ krążenia
 • Poważne zachorowania PZ – choroby nowotworowe i układu nerwowego
 • Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych Rodziców

Z przedstawionej listy możesz wybrać wszystkie umowy dodatkowe do AOZ dla Ciebie Premium, z tym że stomatologia refundacyjna może być 50/50 lub 30/70 , nie można wybrać obu na raz .

Program dostępny jest również bez umów dodatkowych.

www.allianz.pl

AOZ dla Ciebie Premium; AOZ dla Ciebie KomfortAOZ dla Ciebie Optimum;

AOZ dla Ciebie Maximum; AOZ dla Ciebie Prestige; AOZ dla Rodzica