AOZ dla Ciebie Komfort

AOZ dla Ciebie Komfort

AOZ Dla Ciebie Komfort

 

Każdy z pakietów można rozszerzyć o dodatkowe zakresy tzw. ochronę dodatkową :

 • leczenie w szpitalu ( za dzień pobytu )
 • chirurgia jednego dnia ( szeroki zakres )
 • rehabilitacja ( z limitem 30 zabiegów, bez limitu )
 • leczenie specjalistyczne
 • leczenie operacyjne
 • Rekonwalescencja lub pobytu w sanatorium
 • Koszty leczenia za granicą
 • Stomatologia refundacyjna 50/50
 • Stomatologia refundacyjna 30/70
 • Poważne zachorowania PZ – niewydolność / upośledzenie narządu
 • Poważne zachorowania PZ – zakażenia
 • Poważne zachorowania PZ – układ krążenia
 • Poważne zachorowania PZ – choroby nowotworowe i układu nerwowego
 • Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych Rodziców

Z przedstawionej listy możesz wybrać wszystkie umowy dodatkowe do AOZ dla Ciebie Premium, z tym że stomatologia refundacyjna może być 50/50 lub 30/70 , nie można wybrać obu na raz .

Program dostępny jest również bez umów dodatkowych.

AOZ dla Ciebie Premium; AOZ dla Ciebie KomfortAOZ dla Ciebie Optimum;

AOZ dla Ciebie Maximum; AOZ dla Ciebie Prestige; AOZ dla Rodzica