Allianz Opieka Szpitalna

Allianz Opieka Szpitalna – grupowe ubezpieczenie dla pracowników.

Pokrywamy kosztyubezpieczenie pokrywa koszty planowych operacyjnych świadczeń szpitalnych, które są rozliczane bezgotówkowo lub refundowane.

Gwarantujemy wysoką jakość – mając umowę leczenia szpitalnego można być pewnym, że Allianz zajmie się wszystkim – począwszy od znalezienia najlepszego szpitala i ustalenia dogodnego terminu, aż po zagwarantowanie jak najlepszych warunków leczenia.

Troszczymy się – w ramach pakietu assistance Ubezpieczony może liczyć na dodatkową pomoc Allianz przed, w trakcie i po pobycie w szpitalu.

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego to między innymi :

 • Możliwość wykonania zabiegów lub operacji chirurgicznych,
 • Prawo do pobytu w sali maksymalnie dwuosobowej, o ile będzie to możliwe ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego oraz standardy opieki medycznej danego szpitala.
 • Krótki czas oczekiwania na zabieg,
 • Ponad 530 operacji (zabiegów objętych umową leczenia szpitalnego) w następujących specjalizacjach: chirurgia, ginekologia, okulistyka, kardiologia, laryngologia, ortopedia, urologia.
 • Trzy warianty zakresu ubezpieczenia,
 • Organizacja usługi szpitalnej za pośrednictwem konsultantów Infolinii Medycznej.

Podsumowując Allianz Opieka Szpitalna, daje nam możliwość skorzystania z szybkiej i fachowej pomocy medycznej oraz skrócenia oczekiwania na zabieg.

Cena zależy od wybranego wariantu i ilości przystępujących osób.

Allianz pokrywa koszty:
 • wizyt kwalifikacyjnych przed operacją – o ile są wymagane przez szpital,
 • związane z procesem diagnostycznym trwającym od chwili przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dotyczące bezpośrednio planowych zabiegów operacyjnych,
 • znieczulenia,
 • leków i materiałów opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji,
 • opieki lekarsko-pielęgniarskiej,
 • operacji chirurgicznej,
 • opieki pooperacyjnej trwającej do chwili wypisu Ubezpieczonego ze szpitala.

Allianz Opieka Szpitalna jako ubezpieczenie grupowe jest uzupełnieniem innych produktów grupowych lub występuje samodzielnie.

Infolinia – starając się o leczenie szpitalne wystarczy zadzwonić pod numer infolinii 22 567 67 68 . Całą resztą zajmie się konsultant.

Wszystkie warunki umowy zawarte są w polisie z ewentualnymi aneksami  oraz aktualnymi na dzień wystawienia polisy OWU AOS.

dokumenty dostępne są na stronie www.allianz.pl

Allianz Opieka Szpitalna jest ubezpieczeniem skierowanym do firm, w których pracodawca chce wprowadzić dodatkowy system motywacyjny dla pracowników.