Allianz Gwarantowany Kapitał

Polisa ” Allianz Gwarantowany Kapitał ” buduje kapitał na przyszłość oraz zapewnia bezpieczeństwo finansowe Tobie i Twoim bliskim.

Elastyczne podejście do Twoich preferencji w polisie Allianz Gwarantowany Kapitał.

Zakres ubezpieczenia – do indywidualnego wyboru.

 1. Poważne zachorowanie
 2. Renta dla Ciebie w przypadku dożycia
 3. Renta dla najbliższych w przypadku twojej śmierci
 4. Inwalidztwo
 5. Nieszczęśliwy wypadek
 6. Śmierć

Podstawowa zaleta to gwarancja wypłaconego kapitału na końcu okresu trwania umowy niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.

Ubezpieczenie pozwala odkładać na przyszłość jednocześnie zabezpieczając się od najgorszego, czyli poważnego zachorowania lub śmierci.

Ubezpieczenie na życie z planem kapitałowym Allianz Gwarantowany Kapitał jest odpowiednie dla każdego, kto:

 • chce od razu znać wysokość kapitału wypłacanego na koniec umowy, czyli interesuje go oszczędzanie bez ponoszenia ryzyka inwestycyjnego
 • chce podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń emerytalnych lub zbierać na dowolny inny cel
 • chce zapewnić przyszłe regularne wpływy do budżetu domowego w formie renty
 • chce zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek swojej śmierci
 • ma ukończone 18 lat i nie przekroczył jeszcze 61 roku życia,
 • a w ramach dodatkowych wolnych środków chce skorzystać z możliwości, jakie dają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Warunkiem zawarcia umowy Allianz Gwarantowany Kapitał i rozpoczęcia ochrony jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku w formie „polecenia zapłaty”.

podsumowując, polisa Allianz Gwarantowany Kapitał daje nam:

 • Zabezpieczenie finansowe własnej przyszłości poprzez otrzymanie ustalonej, gwarantowanej kwoty.
 • Dowolną formę wyboru wypłaty: w postaci jednorazowej lub w postaci renty dożywotniej lub okresowej.
 • Możliwość zabezpieczenia przyszłości osób bliskich lub dowolnie wybranych (opcja).
 • Możliwość systematycznego oszczędzania bez ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
 • Powiększenie przyszłego świadczenia o zysk wypracowany przez Allianz.
 • Możliwość zamiany ubezpieczenia na bez składkowe, zawieszenia płatności składki lub wykupu polisy.
 • Możliwość inwestowania dodatkowych środków z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach tzw. rachunku zysków
 • Możliwość dokonania częściowej wypłaty środków z rachunku zysków bez konieczności zrywania polisy.
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania oraz zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa, jak również wypłaty miesięcznej renty na wypadek śmierci.

na podstawie www.allianz.pl

osoby zainteresowane zapraszam po więcej szczegółów .