Allianz Best Doctors

Allianz Best Doctors

Ubezpieczenie, które wyznacza standard ubezpieczeń, tylko u nas druga diagnoza medyczna poparta dalszym leczeniem.

Allianz Best Doctors na  początek przykłady z życia wzięte Ulotka_Best_Doctors

Jedyny taki produkt w Polsce, który daje:

 • Możliwość weryfikacji postawionej diagnozy – wydanie drugiej opinii medycznej.
 • Ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia choroby przez światowej klasy ekspertów.
 • Dostęp do leczenia w klinikach na całym świecie w razie zachorowania na jedną z 5 krytycznych chorób:
  • nowotwór,
  • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,
  • zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,
  • zabieg neurochirurgiczny,
  • przeszczep od żywego dawcy narządów.

Allianz Best Doctors jako dodatkowa opcja dostępna w ubezpieczeniu na życie

 • Plan na dziś i jutro
 • Plan pełnej ochrony
 • Plan z gwarancją kapitału

Ubezpieczenie zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia wyżej wymienionych chorób:

 • do 1 000 000 EUR w roku,
 • do 2 000 000 EUR w trakcie trwania polisy.
  • w tym kosztów podróży lub transportu medycznego do 10 000 EUR
  • oraz kosztów zakwaterowania z osobą towarzyszącą do 12 000 EUR
  • Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera oraz dzieci.
  • Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.
  bestdoctors

  Best Doctors

   

  Allianz Best Doctors link do filmu

  poniżej kilka przykładowych klinik, z których korzysta organizacja Best Doctors :

  USA:
  University of Texas M.D. Anderson Cancer Center Houston, TX nr 1 w onkologii
  Johns Hopkins Hospital Baltimore, MD nr 1 w neurologii i neurochirurgii
  Cleveland Clinic Cleveland, OH nr 1 w kardiologii i kardiochirurgii

  EUROPA:
  Hiszpania – CUN (Centro Universitario Navarra) – Pampeluna
  Francja – Groupe Hospitalier Universitaire (CH) Est – Paryż
  Holandia – Erasmus Medisch Centrum Universitait Medisch Centrum – Rotterdam
  Niemcy – Asklepios Klinik Altona – Hamburg
  Szwajcaria – HUG – Hopitaux Universitaire de Geneve – Genewa
  Austria – Graz University Hospital – Graz
  Wielka Brytania – The Royal Marsden SNH Trust / Institute of Cancer Research Royal Cancer Hospital – Sutton, Londyn
  Portugalia – Centro Clinico Champalimaud – Lizbona

  przykład zawiera kilka z dostępnych klinik i szpitali do których możesz trafić, oczywiście organizacja Best Doctors zaproponuje ci trzy do wyboru spośród najlepszych zgodnie z drugą opinią medyczną, a w związku z tym wybraną najskuteczniejszą i najlepszą metodą leczenia zdiagnozowanej choroby. (pamiętaj – propozycja klinik może się różnić od przedstawionej w powyższym przykładzie, ponieważ dostępnych jest dużo więcej. )

Dla przypomnienia : Allianz Best Doctors jest umową dodatkową w ubezpieczeniu „plan na dziś i jutro” nie występuje jako osobny produkt, cena ubezpieczenia jest stała czyli: Umowa dodatkowa Allianz Best Doctors dla osoby dorosłej 64 zł miesięcznie, dla dziecka 26 zł miesięcznie. Warunki umowy regulują odpowiednie OWU – czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem wniosku, ponieważ aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić uproszczony formularz medyczny.

Umowa dodatkowa Allianz Best Doctors zapewnia nam dostęp do drugiej opinii medycznej, po której zdiagnozowanie 1 z 5 krytycznych chorób daje nam dostęp do jednej z 3 zaproponowanych klinik na całym świecie wyłączając Polskę oraz dodatkowo pokrywa koszty transportu i zakwaterowania dla osoby towarzyszącej odpowiednio do 10 000 EUR i 12 000 EUR.

Podsumowując, jeżeli masz polisę „Plan nadziś i jutro” lub w trakcie spisywania wniosku o takie ubezpieczenie możesz zawsze wnioskować o ubezpieczenie Allianz Best Doctors, wiedząc że kosztuje ono 64 zł dla osoby dorosłej i 26 zł dla dziecka (składka miesięczna, składka roczna płatna jednorazowo za polisy razem jest odpowiednio mniejsza, ale to już dowiesz się w trakcie kalkulacji wniosku)

Jeżeli jesteś zainteresowana/y umową dodatkową Allianz Best Doctors to zapraszam.

Polisę „Plan na dziś i jutro” możesz wykupić dla Siebie, dla Partnerki, dla Partnera, dla Współmałżonka.
Polisy na życie mogą również być wykupione przez firmę, w tym przypadku będą stanowiły twój dochód jako podstawę do opodatkowania, twoim zyskiem jest jednak możliwość posiadania bardzo dobrej ochrony na życie dla Ciebie, jeżeli na polisie wystąpi osoba trzecia to ty ponosisz koszt opłaty za taką polisę.

Od listopada 2014 dodatkowe opcje w nowych produktach życiowych – jako jedna z kilku umów dodatkowych.

Uzupełnieniem indywidualnych polis na życie są polisy grupowe, czyli grupowe ubezpieczenia na życie.
Agent TU Allianz Życie Polska S.A.

Dariusz Kasica tel. 604 610 748.
68-200 Żary, ul. Podwale 10
oczywiście jeżeli interesuje Cię moja oferta to zapraszam również osoby z poza województwa.

Ubezpieczenie na życie w TU Allianz Polska Życie S.A. jest ubezpieczeniem zmieniającym się razem z Tobą, sprawdź co oferujemy a sam się przekonasz. Umowy dodatkowe są umowami terminowymi, w zależności od rodzaju umowy dodatkowej do wyboru jest inny okres jej trwania, większość umów dodatkowych jest kalkulowana na okresy 5 letnie, nie dotyczy Allianz Best Doctors i assistance, w których cena jest niezmienna w całym okresie jej trwania.

Zanim nastąpi najgorsze wykup najlepsze rozwiązania w ubezpieczeniach na życie, umowa dodatkowa Allianz Best Doctors dla osoby dorosłej to stały koszt 64 zł miesięcznie, dla dziecka to 26 zł.

Dla przypomnienia jedynie Allianz Best Doctors jest to możliwość drugiej diagnozy medycznej a w razie wystąpienia potrzeby leczenia na :

 • nowotwór,
 • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,
 • zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,
 • zabieg neurochirurgiczny,
 • przeszczep od żywego dawcy narządów.

zapewni nam szybką pomoc w leczeniu nowotworu i innych wymienionych chorób, walka z tymi chorobami jest rozpoczęta możliwie jak najszybciej, gdyż czas jest tu bardzo ważnym czynnikiem.

Chcesz skorzystać z promocji, zgłoś się do nas, możesz otrzymać możliwość skorzystania z 12 składki gratis, w indywidualnym ubezpieczeniu na życie. Dla osób posiadających ubezpieczenie na życie ze składką min. 150 zł miesięcznie oferujemy dodatkowe zniżki na inne ubezpieczenia.

Walka z nowotworem jest naszym priorytetem, więc z ubezpieczeniem Allianz Best Doctors nie pozostaniesz sam na tym polu.

Rakowi wspak, hasło, które pojawia się nie raz, ale czy aby na pewno dobór ubezpieczenia jest odpowiedni, oprócz opcji poważnego zachorowania powinno się mieć opcję Allianz Best Doctors, gdyż poważne zachorowanie jest kwotowane w zależności od naszego wieku, a Allianz Best Doctors ma stałą cenę, dla dziecka 26 zł dla osoby dorosłej 64 zł, a Suma Ubezpieczenia to do 1 000 000 EUR w roku polisowym i do 2 000 000 EUR w całym okresie polisy.

Poważne zachorowania – Ubezpieczenie na wypadek raka i innych poważnych chorób (do 36 jednostek chorobowych) wraz z ubezpieczeniem Allianz Best Doctors należy najbardziej rozbudowanych pakietów ubezpieczenia na życie jako umowy dodatkowe.

Definicje:

NOWOTWÓR – rozrost i rozprzestrzenianie się w organizmie w sposób niekontrolowany komórek nowotworowych wykazujących cechy inwazji i destrukcji tkanek. Rozpoznanie powinno być jednoznaczne i potwierdzone wynikiem badania histopatologicznego. Za datę diagnozy przyjmuje się datę oceny preparatu przez lekarza histopatologa. Za nowotwór uznaje się również białaczkę i chorobę Hodgkina.

Zakres ochrony nie obejmuje:

 1. Nowotworów łagodnych, nieinwazyjnych, zmian przednowotworowych;
 2. Nowotworów przedinwazyjnych in situ (Tis)
 3. Guzów o niskim potencjale złośliwości, granicznej złośliwości;
 4. Brodawkowego raka pęcherza moczowego;
 5. Nowotworów skóry z wyjątkiem czerniaka;
 6. Nowotworów współistniejących z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS), w tym mięsaka Kaposiego.

Przeszczep od żywego dawcy narządów – przeszczep ubezpieczonemu jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: nerki, segmentu wątroby, płuca, fragmentu trzustki, szpiku kostnego (przeszczep autologiczny lub allogeniczny). Zakres ochrony nie obejmuje: 

 • nieodwracalnej schyłkowej niewydolności przeszczepianego narządu, do której doszło przed objęciem ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej;
 • przeszczepów wykorzystujących komórki macierzyste i samoprzeszczepów (autotransplantacji) z wyjątkiem przeszczepu szpiku kostnego;
 • przeszczepów od zmarłego dawcy;
 • przeszczepów w wyniku alkoholizmu;
 • przeszczepów narządów sztucznych;
 • przeszczepów możliwych do wykonania poprzez zakup narządów dawcy;

Zabieg operacyjny naczyń wieńcowych – zabieg kardiochirurgiczny przeprowadzony na otwartym sercu polegający na pomostowaniu co najmniej dwóch tętnic wieńcowych poprzez wytworzenie przepływów
omijających z użyciem przeszczepów naczyniowych (by-pass).
Rozpoznanie powinno być potwierdzone badaniem angiograficznym. Zakres ochrony obejmuje tylko operacje wymagające otwarcia klatki piersiowej. Zakres ochrony nie obejmuje:
a) zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych od strony światła naczynia, takich jak angioplastyka, cewnikowanie naczyń oraz wykorzystujących techniki laserowe,
b) leczenia urazowych uszkodzeń i/lub wrodzonych zmian aorty,
c) leczenia choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej) przy użyciu innej techniki niż by-pass.

Zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki – operacja kardiochirurgiczna na otwartym sercu, z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, w celu leczenia nabytej choroby zastawki lub zastawek serca polegające na wymianie jednej lub więcej zastawek serca; zakres ochrony obejmuje wyłącznie zabiegi wszczepiania sztucznych zastawek serca, u Ubezpieczonego u którego wada zastawki została wykryta w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, co zostało potwierdzone wynikiem badań
hemodynamicznych i echokardiograficznych. Zakres ochrony nie obejmuje:
1) zabiegów naprawczych zastawek,
2) zabiegów polegających na wymianie wszczepionej wcześniej zastawki, wymianie zastawki bez otwierania klatki piersiowej (przezskórne wszczepienie zastawki),
3) leczenia urazowych uszkodzeń lub wrodzonych zmian zastawek serca.

Zabieg neurochirurgiczny – oznacza dowolną operację chirurgiczną mózgu i/lub innych struktur wewnątrz czaszkowych. Zakres ochrony nie obejmuje kraniotomii jeżeli jest konsekwencją wypadku.

Osoby, które zainteresowała umowa dodatkowa w ubezpieczeniach na życie ” Allianz Best Doctors ” zapraszam o wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego na stronie www.e-allianz.pl lub telefon do mnie 604610748.